Tempelbouw


Mariëtte Bors en Koen Sweelssen

Een tempel is een afgebakende heilige ruimte. De plek om het hoogste in ons te ontmoeten. Het bouwen van een tempel doen we al luisterende. In dit proces heeft ieder hart of mens een bouwsteen van de tempel. De deelnemers nemen die bouwstenen mee of zoeken die in de omgeving van de tempel tijdens de workshop.

Eenieder plaatst zijn of haar bouwsteen bij elke stap. In het groeiproces van de tempel vind er verdieping en transformatie plaats. Uiteindelijk doen we allen het werk in ons innerlijk proces dat parallel loopt aan het ontstaansproces van de tempel.

Tempelbouwen is bouwen terwijl je luistert naar de zachte stem van de ziel. Het verbindt de hemel en de aarde. Het laat het mannelijke en het vrouwelijke samenkomen. Het tast door de materie heen in het niets en alles. Het resultaat is een tempel waar je ruimte kunt voelen om te zijn wie je bent en de werkelijke ontmoeting met jezelf aan kunt gaan.

Er wordt een tijdstip afgesproken waarop de tempel wordt afgebroken. En daarna kan iedere deelnemer wetende dat die een tempelbouwer is, de wijsheid van luisterend bouwen meenemen in zijn of haar creaties.

Tip! Neem een tempelbouwsteen mee.

Mariëtte Bors
Mijn grootste vreugde ervaar ik als ik mens en/of dier in de ware essentie ontmoet. En dat de kracht die mij gegeven is daaraan dienstbaar is ervaar ik als een dankbare taak. De ziel van de Tempelaer werd geboren in 2012. Na een aardse en een goddelijke gift voelde ik dat het de bedoeling was dat dit niet voor mij alleen was. Samen met het licht en de Maalsroom en Koen werd er een ruimte gecreëerd in de vorm van een verblijfplaats waar mensen weer thuis kunnen komen bij zichzelf. Een plek waar de mens de vrede, stilte, liefde en vreugde in zichzelf weerspiegeld ziet. Het resultaat nu is 1,2 hectare aarde waar heilige ruimtes (tempels), paarden hout- en natuurkracht de ruimte vult. En de energie en wij je welkom heten “te zijn”.

www.tempelaer.nl